Tukea muistisairaan arkeen

Gubbe on koko perheen palvelu myös muistisairaan läheisille.
Tilaa ilmainen tutustumiskäynti
elderly and gubbe employee talking a walk

Gubbelta apua moniin tarpeisiin

Muistisairauden eri vaiheissa tukitoimet auttavat pärjäämään arjessa.

Ravitsemuksen
 seuranta

walking outdoors

Tarpeellisten tuotteiden ja palveluiden ostoapu

gubbe with elderly

Kalenterin hallinta ja 
muistiapu

Muistisairas tarvitsee ihmistä

Muistin heikkeneminen lisää turvattomuuden tunnetta niin itsellä kuin omaisillakin. Siksi Gubbella aina sama henkilö pysyy lähimmäisesi apuna ja tukena mahdollisimman pitkään.

Gubbe käy omaisesi luona säännöllisesti, viettäen mukavan hetken rupatellen ja kuunnellen häntä. 
Hän voi samalla myös tarkistaa, että kaikki on kotona hyvin, kuten lääkkeet otettu ja jääkaapissa on ruokaa. Gubbe pitää huolen myös säännöllisestä ulkoilusta.

Muistisairaus on etenevä tauti


Muistisairaus voidaan jaotella neljään vaiheeseen sairauden oireiden ja sairastuneen toimintakyvyn perusteella. Eteneviä muistisairauksia on erilaisia ja samakin sairaus voi oireiltaan olla hyvin erityyppinen eri ihmisillä. Eteneminen noudattaa useimmiten kuitenkin tiettyä kaavaa. Eri vaiheissa muistisairas ihminen tarvitsee erilaista tukea.

Alla olevilla vinkeillä voi olla merkittävä vaikutus muistisairaan hyvinvointiin.

Varhainen vaihe

Varhaisimmat muutokset liittyvät muistiin, keskittymiskykykyyn, mielialaan ja uuden oppimiseen. 
Arki ei suju enää samalla tavalla. Diagnosointi varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta voidaan aloittaa kuntoutus.

Tärkeää tässä vaiheessa:
 • Kestävät, mielekkäät ihmissuhteet
 • Harrastukset
 • Arjen askareista kiinnipitäminen

Lievä vaihe

Tässä vaiheessa uudet tai monimutkaiset muistamista vaativat asiat vievät aikaa. Ruuanlaitto, pankkiasiointi, tapaamiset ja työtehtävien suoritus vaikeutuu.

Tärkeää tässä vaiheessa:
 • Monipuolinen muistin harjoittaminen
 • Harrastukset, ystävien tapaaminen, vertaistukiryhmät
 • Fyysistä kuntoa tukevat harjoitteet ja apuvälineet, joiden käyttöä on hyvä opetella sairauden alkuvaiheessa
 • Monipuolinen ravinto ja muiden sairauksien hyvä hoito
 • Hyväksi havaitut rutiinit ja tavat, jotka luovat turvallisuutta ja rytmittävät arkea.

Keskivaikea vaihe

Sairastunut tarvitsee jo enemmän apua terveydestä ja hygieniasta huolehtimisessa, pukemisessa ja ulkoilussa. Persoonallisuus, sosiaaliset kyvyt ja fyysinen kunto ovat usein entisellään. Sairaudentunnottomuus, eli tilanne jossa sairastunut ei koe tai tunnista itsellään sairauden oireita.

Tärkeää tässä vaiheessa:
 • Ylläpitää myönteistä ja positiivista asennetta. ​
 • Liikunta, fyysinen aktiivisuus ja säännöllinen ruokailu tuovat mielihyvää ja edistävät terveyttä ja toimintakykyä.
 • Muistelu, musiikki, yhdessäolo, läheisyys ja muut itselle mieluisat asiat auttavat rentoutumaan ja tukevat mielen hyvinvointia.

Vaikea vaihe

Varhaisimmat muutokset liittyvät muistiin, keskittymiskykykyyn, mielialaan ja uuden oppimiseen. 
Arki ei suju enää samalla tavalla. Diagnosointi varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta voidaan aloittaa kuntoutus.

Tärkeää tässä vaiheessa:
 • Kannustaa ja rohkaista tekemään kaikkea sellaista, mitä vielä jaksaa ja haluaa
 • Tarjota voimavarojen ja mieltymysten mukaista liikuntaa ja tekemistä
 • Aktivoida aisteja ja mielialaa esimerkiksi hyvällä ruualla, musiikilla ja muistelulla.

Haluatko kuulla lisää kuinka voisimme olla 
avuksi juuri teidän tilanteessa?

Ota yhteyttä
044 7246 007
Compassionate care for a better quality of life.
Gubbe is the UK’s most effective elderly care service that supports the elderly to stay independent and active. We help with everything from household chores and guided exercises to caregiving tasks. The service is available to private homes and nursing homes - throughout Greater London.
Read about Gubbe's efficacy studies here!
Gubbe was founded in the Nordics in 2018, originally from Finland – the happiest country in the world.